"En els seus treballs recents, Marco Noris treballa en base a la pintura dirigint la seva recerca en dues principals àrees temàtiques: d’una banda, les ruïnes i la memòria històrica i, d’una altra, el territori i el paisatge. En els seus processos de treball, l’artista explora noves formes de relació amb l’entorn, la natura, el fet de caminar, introduint dues tradicions artístiques històriques com són l’herència de la pintura a l’aire lliure de finals del XIX, el pleinairisme, i les pràctiques psicogeogràfiques i el land art o l’art natura." (Jordi Antas, comissari "Un món fràgil")

“Dins la pell de la terra (entre cims i cavallons)” es el título de mi intervención en las naves 1-3 de la antigua fundición de Cal Trepat (Tárrega, España), realizada en ocasión de la exposición "Un món fràgil" de Embarrat 2021. 
El título crea una serie de analogías entre el surcar del territorio a través del caminar –a través del cuerpo– y el surcar de la tierra –del campo– a través del arado, una de las herramientas agricolas que se producían en la fábrica; el anexo “entre cimas y caballones” introduce una segunda analogía relacionando las crestas de tierra del campo a las crestas de las montañas, refiriéndose al territorio como unidad cultural y geográfica y a la experiencia del caminar en travesía, que es el motor de la obra expuesta.

"Dentro la pelle della terra (tra cime e creste)" è il titolo della mia installazione nei edifici 1-3 della vecchia fonderia di Cal Trepat (Tárrega, Spagna) per la mostra "Un món fràgil" (Un mondo fragile) di Embarrat 2021. Il titolo crea una serie di analogie tra l'attraversare il territorio attraverso il camminare - mediante il corpo - e l'aratura del terreno - del campo - mediante l'aratro, uno degli strumenti agricoli prodotti nella fabbrica; l'aggiunta "tra cime e creste" introduce una seconda analogia tra i solchi del terreno arato in un campo e i crinali delle montagne, facendo riferimento al territorio come unità culturale e geografica e all'esperienza di camminare in un viaggio, che è il motore dell'opera esposta."

Cal Trepat, buildings 1-3 (foundry), installation view.
More info: embarrat.org.

You may also like

Back to Top